• “Rüzgâr ve güneş Türkiye’de enerji dönüşümünü nasıl hızlandırabilir: Küresel örnekler”


  • Rüzgâr ve Güneş Enerjisi Yatırımlarının Sistem Odaklı Yerleştirilmesi Raporu


  • TÜRKİYE’DE ENERJİ FİNANSMANI PANELİ

Credit: FORGET Patrick / Alamy Stock Photo

Enerji Dönüşümü

Enerji dönüşümü, enerji sisteminin daha güvenli, daha ekonomik ve daha sürdürülebilir hale geçişi sürecini tanımlamaktadır. Enerji dönüşümünün merkezinde yenilenebilir enerji, dağıtık üretim, akıllı şebekeler, enerji verimliliği teknolojileri gibi yenilikçi çözümler bulunmaktadır. Bu çözümlerin hızla yaygınlaştırılması sayesinde, insanlığı tehdit eden iklim değişikliği açısından büyük önem taşıyan düşük karbonlu bir enerji sistemine geçiş de sağlanabilecektir.

Enerji dönüşümü nedir, buradan bulabilirsiniz.

Hakkımızda

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi yenilikçi bir enerji dönüşümü platformu olarak, karbonsuzlaşmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. SHURA, Türkiye enerji sektörünün politik, teknolojik ve ekonomik açılarının tartışıldığı, sürdürülebilir ve geniş kabul gören bir platform ihtiyacını karşılamak için kurulmuştur. SHURA’nın misyonu gerçeğe dayalı analizler ve en güncel ve geçerli verilerden yararlanarak, Türkiye’nin düşük karbonlu bir enerji sistemine geçişi hakkındaki tartışmaları desteklemektir. Çok sayıda paydaşın bakış açılarını dikkate alan merkez, bu geçişin ekonomik potansiyeli, teknik fizibilitesi ve ilgili politika araçlarının daha iyi anlaşılmasına katkı sunmaktadır. SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Avrupa İklim Vakfı (ECF), Agora Energiewende ve Sabancı Üniversitesi (SÜ) İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) tarafından kurulmuştur.

Etkinliklerimiz

 

 

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin gerçekleşen ve yakında gerçekleşecek olan tüm etkinlik ve faaliyetlerini buradan takip edebilirsiniz.

Haberdar Olun

SHURA ve faaliyetleri hakkında güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.