Merkezimiz

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi yenilikçi bir enerji dönüşümü platformu olarak, enerji sektörünün karbonsuzlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. SHURA, Türkiye’deki enerji sektörünün politik, teknolojik ve ekonomik yönleri üzerine yapılan çalışmaların tartışıldığı, sürdürülebilir ve geniş kabul görmüş ortak bir zemine olan ihtiyacı karşılamak için kurulmuştur. SHURA’nın misyonu gerçeklere dayalı analizler ve en güncel veriler ışığında, Türkiye’nin düşük karbonlu bir enerji sistemine geçişi hakkındaki tartışmaları desteklemektir. Farklı paydaşların bakış açılarını dikkate alan merkez, bu geçişin ekonomik potansiyeli, teknik fizibilitesi ve ilgili politika araçlarına yönelik bir anlayış oluşturulmasına katkı sunmaktadır. SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, European Climate Foundation (ECF), Agora Energiewende ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ortaklığında kurulmuştur.

Yaklaşımımız

Yenilenebilir enerjiye geçiş ve enerji dönüşümü tartışmaları toplumun bütün kesimlerini ilgilendirir. Bu sebeple, etkin ve Türkiye ekonomisini güçlendiren bir enerji dönüşümü için tüm paydaşların görüşlerini dikkate alan ve beklenti ile ihtiyaçlarını karşılayan bir süreç gerekmektedir.

SHURA’nın temel yaklaşımı, enerji sistemleri ve elektrik üretimi sektörlerinin tüm aktörleri arasında etkin ve düzenli bir diyalog oluşturabilmek ve bu diyaloğu desteklemektir. Paydaş katılımını önceliklendiren SHURA, bünyesindeki Danışma Konseyi ile, Türkiye enerji sektörünün politika, teknoloji ve ekonomik açılarının tartışıldığı yenilikçi bir enerji dönüşümü platformu sunmaktadır. SHURA, aynı zamanda çalışmalarını ulusal ve uluslararası iklim ve enerji toplantılarında paylaşmaktadır.

Yönetim ve Ekip

Ahmet Acar
Enerji Analisti
Arzu Özbek
İletişim Koordinatörü
Ayşe Ceren Sarı
Enerji Analisti
Emir Çolak
Jr. Enerji Analisti
Hasan Aksoy
Araştırma Koordinatörü / Direktör Vekili
Nesrin Beyer
Mali ve İdari İşler Sorumlusu
Sinem Ada
Jr. Program Görevlisi
Yael Taranto
Kıdemli Enerji Analisti

Yönetim Kurulu

Yönlendirme Komitesi

Philipp Godron
Agora Energiewende
Selahattin Hakman
Yönlendirme Komitesi Başkanı

Danışma Konseyi

SHURA Danışma Konseyi farklı yaklaşım ve öneriler aracılığıyla bir vizyon sunmanın yanı sıra, elde edilen sonuçların Türkiye enerji sektöründe uygulanmasında da önemli bir görev üstlenmektedir. Danışma Konseyi, Türkiye enerji sektörü, kamu sektörü, iş dünyası, akademi ve sivil toplumun önde gelen isimlerinden oluşmaktadır. Yönlendirme Komitesi Başkanı aynı zamanda Danışma Konseyi Başkanı görevini de sürdürmektedir.

Açık Pozisyonlar

Kurucu Ortaklar

İstanbul Politikalar Merkezi, demokratikleşmeden iklim değişikliğine, transatlantik ilişkilerden çatışma çözümlenmesi ve aracılığına kadar geniş bir yelpazede temel sosyal ve politik konular üzerinde uzmanlaşan bir küresel politika araştırma kurumudur. İPM hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

European Climate Foundation (ECF), Avrupa’nın düşük karbonlu bir toplum geliştirilmesini teşvik etmesine ve iklim değişikliğiyle mücadelede daha büyük bir uluslararası rol üstlenmesine destek olmak amacıyla faaliyetler yürüten bir uluslararası fon kuruluşudur. Lahey, Berlin, Brüksel, Londra, Paris ve Varşova olmak üzere altı ofisi bulunan ECF, İstanbul’da ise bir ülke ofisi/temsilciliği ile faaliyetlerini sürdürmektedir. ECF hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Agora Energiewende, Almanya’daki enerji dönüşümünün (Energiewende) başarısını desteklemek için bilim temelli ve politik olarak gerçekleştirilebilir yaklaşımlar geliştiren, enerji politikaları paydaşları arasında diyaloğa odaklanan Berlin merkezli bir düşünce kuruluşu ve politika merkezidir. Agora Energiewende hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.