Hakkımızda

Merkezimiz

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi yenilikçi bir enerji dönüşümü platformu olarak, enerji sektörünün karbonsuzlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. SHURA, Türkiye’deki enerji sektörünün politik, teknolojik ve ekonomik yönleri üzerine yapılan tartışıldığı, sürdürülebilir ve geniş kabul görmüş ortak bir zemine olan ihtiyacı karşılamak için kurulmuştur. SHURA’nın misyonu gerçeklere dayalı analizler ve en güncel veriler ışığında, Türkiye’nin düşük karbonlu bir enerji sistemine geçişi hakkındaki tartışmaları desteklemektir. Farklı paydaşların  bakış açılarını dikkate alan merkez, bu geçişin ekonomik potansiyeli, teknik fizibilitesi ve ilgili politika araçlarına yönelik bir anlayış oluşturulmasına katkı sunmaktadır. SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, European Climate Foundation (ECF), Agora Energiewende ve Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) ortaklığında kurulmuştur.


Yaklaşımımız

Yenilenebilir enerjiye geçiş  ve enerji dönüşümü tartışmaları toplumun tüm kesimilerini ilgilendiriyor. Bu sebeple, etkin ve Türkiye ekonomisini güçlendiren bir enerji dönüşümü için tüm paydaşların görüşlerini dikkate alan ve beklenti ile ihtiyaçlarını karşılayan bir süreç gerekmektedir.

SHURA’nın temel yaklaşımı, enerji sistemleri ve elektrik üretimi sektörlerinin tüm aktörleri arasında etkin ve düzenli bir diyalog oluşturabilmek ve bu tartışmaları desteklemektir. Paydaş katılımını önceliklendiren SHURA, bünyesindeki Danışma Konseyi ile, Türkiye enerji sektörünün politika, teknoloji ve ekonomik açılarının tartışıldığı bir yenilikçi enerji dönüşümü platformu sunmaktadır. SHURA, aynı zamanda, çalışmalarını sergilemek için ulusal ve uluslararası iklim ve enerji toplantılarına katılmaktadır.


Yönetim ve Ekip
Değer Saygın
Direktör

Değer Saygın, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin Direktörü olarak çalışmaktadır. Değer, 2013 -2017 yılları arasında, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nda (IRENA), küresel yenilenebilir enerji yol haritası programını (REmap) geliştirdi ve yürüttü. Bu program, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kullanımını arttırmak için ülkelerin, bölgelerin ve dünyanın bu alanlardaki potansiyelini ve kapasitelerini değerlendiren bir programdır. 70 ülkenin verisi ile ülkelerin 7. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi ile Paris Anlaşması hedeflerine ulaşması konusunda yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanındaki faaliyetlerini inceleyen bu çalışma, dünyanın bu alandaki en büyük programıdır. IRENA’ya katılmadan önce Değer, Utrecht Üniversitesi’nde uluslararası kuruluşlar, ülkeler ve özel sektör kuruluşları ile beraber enerji ve enerji kaynaklarının üretim sanayisinde sürdürülebilir kullanımı alanında projeler yürütmüştür. Değer, doktorasını da bu üniversitede tamamlamıştır. Değer, ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezunudur.

Yael Taranto
Kıdemli Enerji Analisti

Yael Taranto SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nde Enerji Analisti olarak çalışmaktadır. Yael 1996-Ağustos 2018 döneminde Türkiye Sınai Kalkınma Bankasında Yönetici/Ekonomist olarak çalıştı. TSKB’de görev yaptığı süre boyunca sektörel analiz, danışmanlık, değerleme, kredi süreci ve proje finansmanı konularında görev aldı. TSKB’deki görevi sırasında 300’den fazla şirket için kredi değerleme ve fizibilite raporları hazırladı. Enerji sektöründe yaklaşık 200 adet proje çalışmasında yer alan Yael, bunun yanında Türkiye’nin ilk özel sektör doğalgaz ve elektrik dağıtım projelerinde danışmanlık işlerinde çalıştı.  Bu görevlerin yanı sıra TSKB’ye temalı kaynak sağlayan Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Alman Kalkınma Bankası (KfW) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) gibi uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarının tema tasarımı için çalışmalar yaptı. Bu kapsamda enerji, yenilenebilir enerji ve çevre konularında raporlar hazırladı ve müzakerelerde bulundu. TSKB tarafından 2016’da yapılan Türkiye’nin ilk Yeşil Tahvil ihracında ürünün kavramsal çerçevesinin hazırlanması ve danışman kuruluşlarla müzakere edilmesinde görev aldı. Banka içi faaliyetlerinin yanı sıra üniversitelerde (Koç Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ) ders ve seminerler verdi, makale ve gazete yazıları yayınladı. Yael, ABD’de Smith College’da Ekonomi alanında lisans ve Fordham Üniversitesi’nde Uluslararası Politik Ekonomi ve Kalkınma alanında yüksek lisans yapmıştır.

Ayşe Ceren Sarı
Enerji Analisti

Ayşe Ceren Sarı, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nde Enerji Analisti olarak çalışmaktadır. Sarı, SHURA’ya katılmadan önce üniversiteler, hükümetlerarası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile birlikte dünyadaki farklı ülke ve bölgelerde yenilenebilir enerji, iklim değişikliği, elektrik, petrol ve doğal gaz sektör analizi, enerji ve altyapı yatırımları ağ analizi, çevre adaleti, yaşam döngüsü analizi gibi alanlarda projeler yürütmüştür. Sarı, Norveç Ekonomi Üniversitesi Enerji, Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamış, CEMS Uluslararası İşletme bölümünde çift anadal yapmıştır. Akademik çalışmalarına İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde devam etmekte, elektrik spot piyasaları ve çevre adaleti üzerine çalışmaktadır. Sarı, ODTÜ İktisat Bölümü’nden mezundur.

Şafak Ceren
Program Sorumlusu

Şafak Ceren, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nde Program Sorumlusu olarak çalışmaktadır. Daha öncesinde, 2015 ile 2018 arasında WYG Türkiye’de çalışan Şafak, Avrupa Birliği tarafından fonlanan teknik destek projeleri yürütmüştür. Şafak, Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

 


Yönetim Kurulu

Yönlendirme Komitesi
Selahattin Hakman
Komite Başkanı
PhIlIpp Godron
Agora Energiewende
Ceren Ayas
European Climate Foundation

Danışma Konseyi

SHURA Danışma Konseyi farklı yaklaşım ve öneriler aracılığıyla bir vizyon sunmanın yanı sıra, elde edilen sonuçların Türkiye enerji sektöründe uygulanmasında da önemli bir görev üstlenmektedir. Danışma Konseyi, Türkiye enerji sektörü, kamu sektörü, iş dünyası, akademi ve sivil toplumun önde gelen isimlerinden oluşmaktadır. Yönlendirme Komitesi Başkanı aynı zamanda Danışma Konseyi Başkanı görevini de sürdürmektedir.

Adil Tekin
Sanko Enerji
Arif Künar
Ven-Esco
Arkın Akbay
Turcas A.Ş.
Birol Ergüven
Limak A.Ş.
Bakatjan Sandalkhan
The Boston Consulting
Cem Özkök
Güriş Holding A.Ş.
Canan Özsoy
General Elektrik
Ebru Dildar Edin
Garanti Bankası
Elif Düşmez Tek
Deloitte Türkiye
Güven Sak
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı
Kıvanç Zaimler
Enerjisa A.Ş.
Mehmet Acarla
BORUSAN EnBW Enerji
Murtaza Ata
Kalyon Holding
Mustafa Karahan
Enerji Ticareti Derneği
Mustafa Serdar Ataseven
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği
Sermin Onaygil
İTÜ Enerji Enstitüsü
Sibel Çetinkaya
Deloitte Türkiye
Uygar Özesmi
Good4Trust
Volkan Ediger
Kadir Has Üniversitesi
Yusuf Menceloğlu
Sabancı Üniversitesi

Kurucu Ortaklar

İstanbul Politikalar Merkezi, demokratikleşmeden iklim değişikliğine, transatlantik ilişkilerden çatışma çözümlenmesi ve aracılığına kadar geniş bir yelpazede temel sosyal ve politik konular üzerinde uzmanlaşan bir küresel politika araştırma kurumudur. İPM hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

European Climate Foundation (ECF), Avrupa’nın düşük karbonlu bir toplum geliştirilmesini teşvik etmesine ve iklim değişikliğiyle mücadelede daha büyük bir uluslararası rol üstlenmesine destek olmak amacıyla faaliyetler yürüten bir uluslararası fon kuruluşudur. Lahey, Berlin, Brüksel, Londra, Paris ve Varşova olmak üzere altı ofisi bulunan ECF, İstanbul’da ise bir ülke ofisi/temsilciliği ile faaliyetlerini sürdürmektedir. ECF hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Agora Energiewende, Almanya’daki enerji dönüşümünün (Energiewende) başarısını desteklemek için bilim temelli ve politik olarak gerçekleştirilebilir yaklaşımlar geliştiren, enerji politikaları paydaşları arasında diyaloğa odaklanan Berlin merkezli bir düşünce kuruluşu ve politika merkezidir. Agora Energiewende hakkında daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.