SHURA Newsletter

SHURA ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ İÇİN ÇALIŞMALARINI HIZLA SÜRDÜRÜYOR 

SHURA, ENERJİ SEKTÖRÜNÜN TÜM PAYDAŞLARINA ULAŞIYOR

 

9 Mayıs 2018’de iş dünyası, kamu temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin bir araya geldiği bir tanıtım toplantısıyla faaliyete geçen SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin, toplantıda sunduğu ilk raporu (Türkiye’nin Enerji Sisteminde Yenilenebilir Kaynakların Artan Payı) enerji sektöründe büyük ilgi uyandırdı.

 

 

 

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın, 10 Mayıs 2018’de katıldığı GÜNDER tarafından düzenlenen Güneş Yol Haritası Çalıştayı’nda raporu ve güneş piyasalarıyla ilgili uluslararası en iyi uygulama örneklerini sundu. Saygın ayrıca, 11-17 Mayıs tarihleri arasında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ)’tan kamu yetkilileri, 20 Haziran’da sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ve 21 Haziran’da özel sektör paydaşları ile raporu tanıtmak için Paydaş Danışma Toplantıları yaparak Türkiye’nin şebeke altyapısının çok daha fazla yenilenebilir enerjiyi kaldırabilecek güçte olduğunu ortaya koydu.

 

SHURA YURTDIŞINDA TANITIM TURUNDA

 

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, yenilenebilir kaynakların şebekeye entegrasyonu konusuna ışık tutan raporunun sonuçlarını paylaşmak için Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ile 26 Haziran tarihleri arasında Paris ve Brüksel’de toplantı ve çalıştaylar gerçekleştirdi. 28 Haziran’da Avrupa İklim Fonu  (ECF) seminerinde ki “Innovation” özel oturumunda özel bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca Dr. Değer Saygın, 29 Haziran’da Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşleticileri Birliği (ENTSO-E), Enerji Genel Müdürlüğü (DG ENER) ve Genişleme ve Komşuluk Genel Müdürlüğü (DG NEAR) kurumları ile 29 Haziran tarihinde Brüksel’de “Sistem Entegrasyonu Çalıştayları” düzenledi.

 

 

 

SHURA ULUSLARARASI RAPORLARA KATKI VERİYOR

SHURA, küresel enerji dönüşümü konusunda dünya çapında konuya yol veren/liderlik eden olan üç çalışmaya uzman görüşünde bulunarak katkıda bulundu. Bu raporlar; Nisan 2018’de IRENA tarafından yayınlanan “Global Energy Transformation: A roadmap to 2050”, Mayıs 2018’de Dünya Bankası tarafından yayınlanan  “Tracking SDG7 – The Energy Progress report” ve Haziran 2018’de REN21 tarafından yayınlanan “Global Status Report 2018”.