Pınar Eldemir, 2016’da Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programından lisans derecesini 2018 yılında da Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler programından yüksek lisans derecesini aldı. Doktora eğitimine ise Yıldız Teknik Üniversitesi Kültürel Çalışmalar bölümünde “Everyday Life and Experiences of Doctoral Students in Contemporary Istanbul” başlıklı çalışmasıyla devam etmektedir. Eldemir’in akademik ilgi alanları, gündelik yaşam sosyolojisi, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, niteliksel araştırma yöntemleri ve akademi tarihidir.