“Dünya Enerji Görünümü 2018” International Energy Agency

WEO 2018’in (Dünya Enerji Görünümü 2018) ortaya koyduğu senaryolar çarpıcı. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi, temiz enerji teknolojilerindeki ilerlemenin hızlandırılması için ülkelerin ortaya koyduğu plan ve hedeflerin ötesinde itici güce ihtiyaç olacağının altı çiziliyor.

Rüzgâr ve güneş enerjisinden üretilen elektrik artık dünyadaki en ucuz elektrik kaynakları arasında ve WEO’nun “Sürdürülebilir Kalkınma Senaryosu” bu kaynakların kullanımı artırılarak ülkelerin planladıklarının çok üzerinde bir temiz enerjiye geçiş potansiyelinin olduğunu gösteriyor.

Sadece rüzgâr ve güneş enerjisine baktığımızda, bu senaryo 2040 senesinde “Yeni Politikalar Senaryosu”na kıyasla tüm dünyada yüzde 65 daha fazla bir potansiyel olduğunu ortaya koyuyor. Bu, günümüzdeki rüzgâr ve güneş enerjisi üretim seviyesine oranla neredeyse 10 katı bir artışa işaret ediyor. Ancak bu potansiyeli kullanacak temiz enerji teknolojilerinin kullanımı hızlandırılırsa, yerel hava kirliliğiyle tam mücadele edilebilir, Paris Anlaşması’nın uzun vadeli hedeflerine ulaşılabilir ve tüm dünya vatandaşları modern enerji kaynaklarına erişebilir.

Gelecek Etkinlikler

19 Mart 2019

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın, ODTÜ Mezunlar derneği tarafından 19 Mart tarihinde düzenlenecek olan etkinliğe konuşmacı olarak yer alacak.

Basın

12.02.2019 Daily Sabah Article

03.02.2019 Business Week Yazı

01.02.2019 Haber Ekonomi Yazı

09.01.2019 DEK Türkiye Röportaj

26.12.2018 Heinrich Böll  Röportaj

22.11.2018 Bloomberg HT Yazı

15.11.2018 Gündergi Yazı

12.11.2018 Bloomberg HT Yazı