Raporlar

Elektrik | Isıtma & Soğutma | Ulaşım | Yatırımlar & Faydalar | Enerji Politikaları | Teknoloji & Yenilikçilik

SHURA, Türkiye’de enerji sektörünün tüm paydaşları için ekonomik, teknolojik ve politik açılardan Türkiye’nin enerji sektörünü değerlendiren ortak bir platform olarak faaliyetler yapmaktadır. Bu kapsamda, Ekonomi ve enerji politikaları ile ilgili veri bazlı, tarafsız ve bağımsız teknik araştırma ve analiz üretilmektedir. Farklı paydaşların ve aktörlerin görüşlerini alarak planlanan bu faaliyetler, Türkiye’nin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanındaki ihtiyaçlarını ve potansiyelini daha iyi anlaşılabilmesini sağlayarak, düşük karbonlu ekonomiye geçişini desteklemektedir.